Psychotesty pro řidiče - učitel autoškoly

Pokud jste nebo se chcete stát učitelem autoškoly, jste dle zákona 247/2000 Sb. §21 povinen podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření. Jako učitel autoškoly odpovídáte nejen za sebe, ale i za svého žáka. 

Na učitele autoškoly je kladena celá řada nároků spojených nejen s výukou mladých řidičů. Proto při dopravně-psychologickém vyšetření nezjišťujeme pouze Vaše výkonové předpoklady pro toto povolání, ale zajímá nás celá řada dalších faktorů, např.:

  • zvládání stresujících situací, 
  • sociální kompetence, 
  • kompetence předávat druhým teoretické znalosti či praktické zkušenosti (pedagogické předpoklady).

S posuzováním předpokladů pro rozličné pracovní profese máme bohaté zkušenosti. Obraťte se na nás tedy nejen za účelem absolvovat povinné dopravněpsychologické vyšetření, ale i fázi uvažování o svém budoucím uplatnění v této oblasti (poradenství pro volbu povolání).

optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST

 

optimalizace PageRank.cz