Psychotesty pro řidiče - nejčastější dotazy:

Jak probíhá dopravněpsychologické vyšetření?

Při dopravněpsychologickém vyšetření Vás čeká řada psychodiagnostických metod. Patří mezi ně např. výkonové testy, osobnostní dotazníky, přístrojová zkouška a další.   

Po vyhodnocení všech metod Vás seznámíme s interpretací výsledků a obdržíte posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat

na tel. č.: 602 18 27 18.

Co s sebou na dopravněpsychologické vyšetření?

  1. Max. 1 měsíc starý výpis z evidenční karty řidiče (získáte jej na odboru dopravně správních agend městského úřadu obce s rozšířenou působností; POZOR - tento dokument nelze získat na CzechPointu České Pošty!!!).
  2. Max. 1 měsíc starý posudek o zdravotní způsobilosti (týká se pouze řidičů, kteří žádají o obnovení řidičského oprávnění po jeho blokaci, vysloveném zákazu řízení motorových vozidel).
  3. Dokumenty ze správního/trestního řízení popisující události vedoucí k odebrání řidičského průkazu.
  4. Občanský průkaz či jiný platný doklad totožnosti s fotografií.

Jak se na dopravněpsychologické vyšetření připravit?

  • Přijďte odpočinutí, dobře se vyspěte (po domluvě Vám můžeme nabídnout i víkendové vyšetření - tato možnost se týká POUZE řidičů z povolání).
  • Nechoďte na vyšetření po noční směně, dlouhé a náročné fyzické/duševní aktivitě nebo pokud jste zdravotně indisponováni.
  • Pokud se necítíte dobře, raději si sjednejte jiný termín.

 

optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST

 

optimalizace PageRank.cz