Naše pracoviště je oprávněno k provádění dopravněpsychologického pohovoru.

Objednávejte se na tel. č.: +420 602 182 718.

Nejbližší termín dopravněpsychologického pohovoru v Plzni:

sobota 27.07.2024 v 9:00 h.

Povinnost absolvovat dopravněpsychologický pohovor a školení začínajících řidičů

Informace k povinnosti absolvovat dopravněpsychologický pohovor jsou uvedeny v § 102f (Zákon č. 361/2000 Sb.):

(1) Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravněpsychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu.

(2) Dopravněpsychologický pohovor a školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu je dále povinna absolvovat osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, jež pozbyla podle § 94a v souvislosti s přestupkem nebo trestným činem, který spáchala ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění. Dopravněpsychologický pohovor neabsolvuje osoba, které vznikla povinnost absolvovat terapeutický program.

(3) Po dobu pozbytí, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nebo zadržení řidičského průkazu se běh lhůty podle odstavce 1 nebo 2 staví.

(4) K absolvování dopravněpsychologického pohovoru nebo školení začínajících řidičů podle zvláštního právního předpisu přede dnem spáchání přestupku nebo trestného činu podle odstavce 1 nebo 2 se nepřihlíží.

Jak dopravněpsychologický pohovor probíhá?

1. část: Individuální pohovor s psychologem bez přítomnosti dalších osob v rozsahu 30 minut. Individuální část může probíhat online.

2. část: Skupinová diskuse pod vedením psychologa v rozsahu 210 minut.

Co s sebou na dopravněpsychologický pohovor?

Max. 1 měsíc starý výpis z evidenční karty řidiče (získáte jej na odboru dopravně správních agend městského úřadu obce s rozšířenou působností; POZOR - tento dokument nelze získat na CzechPointu České Pošty!!!).

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST

 

optimalizace PageRank.cz