Psychotesty pro řidiče - profesionální řidič

Jako řidič/ka z povolání jste dle zákona 361/2000 Sb. §87a povinen/na podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření.

Kdy se Vás tato povinnost týká?

  1. Před zahájením výkonu činnosti.
  2. Další nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let.
  3. Po dovršení 50 let dále pak pravidelně každých 5 let.

Kdo je povinen podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření?

  • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C, C+E a C1+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
  • držitel řidičského oprávnění pro skupinu D, D+E, D1 a D1+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Více o skupinách řidičských oprávnění platných do ledna 2013 zde.

Více o skupinách řidičských oprávnění platných od ledna 2013 zde.

 

optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST

 

optimalizace PageRank.cz