UČITEL AUTOŠKOLY

Pokud jste nebo se chcete stát učitelem autoškoly, jste dle zákona 247/2000 Sb. §21 povinen podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření. Jako učitel autoškoly odpovídáte nejen za sebe, ale i za svého žáka. 

Na učitele autoškoly je kladena celá řada nároků spojených nejen s výukou mladých řidičů. Proto při dopravněpsychologickém vyšetření nezjišťujeme pouze Vaše výkonové předpoklady pro toto povolání, ale zajímá nás celá řada dalších faktorů, např.:

  • zvládání stresujících situací, 
  • sociální kompetence, 
  • kompetence předávat druhým teoretické znalosti či praktické zkušenosti (pedagogické předpoklady).

S posuzováním předpokladů pro rozličné pracovní profese máme bohaté zkušenosti. Obraťte se na nás tedy nejen za účelem absolvovat povinné dopravněpsychologické vyšetření, ale i fázi uvažování o svém budoucím uplatnění v této oblasti (poradenství pro volbu povolání).

 

ŘIDIČ SENIOR

Jako řidič senior (60 a více let) jste dle zákona 361/2000 Sb. §87 povinen podrobit se pravidelné lékařské prohlídce.

Posuzující lékař může nařídit provedení odborného vyšetření dalšími specialisty, včetně vyšetření akreditovaným dopravním psychologem (viz. akreditace).

Jak často se Vás pravidelné lékařské prohlídky týkají?

  • Nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a
  • nejpozději v den dovršení stanoveného věku,
  • po dovršení 68 let věku pak každé dva roky,
  • v odůvodněných případech může posuzující lékař určit kratší lhůtu.

optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST

 

optimalizace PageRank.cz