Jako řidič/ka z povolání jste dle zákona 361/2000 Sb. §87a povinen/na podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření.

Kdy se Vás tato povinnost týká?

  1. Před zahájením výkonu činnosti.
  2. Další nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let.
  3. Po dovršení 50 let dále pak pravidelně každých 5 let.

Kdo je povinen podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření?

  • držitel řidičského oprávnění pro skupinu C, C+E a C1+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
  • držitel řidičského oprávnění pro skupinu D, D+E, D1 a D1+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Více o skupinách řidičských oprávnění platných do ledna 2013 zde.

Více o skupinách řidičských oprávnění platných od ledna 2013 zde.


Jste řidič z povolání (nebo se jím chcete stát) a chcete se objednat na dopravněpsychologické vyšetření? Zde uvádíme otázky, na které se nás řidiči nejčastěji ptají:

  • Jak dlouho vyšetření trvá?

Na dopravněpsychologické vyšetření si vymezte alespoň 4 hodiny. Tento údaj berte pouze orientačně, protože délka vyšetření se odvíjí také od tempa Vaší práce. Vyšetření obsahuje časově omezené metody, ale i metody, u kterých čas neměříme. Proto se může stát, že vyšetření se zkrátí či naopak prodlouží.

  • Co si mám s sebou přinést?

Nezapomeňte na výpis z evidenční karty řidiče (max. 30 dnů starý).


optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST/4

 

optimalizace PageRank.cz