Dopravněpsychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku:

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

  • Jak dlouho vyšetření trvá?
Na dopravněpsychologické vyšetření si vymezte alespoň 4 - 5 hodin času. Tento údaj berte pouze orientačně, protože délka vyšetření se odvíjí také od tempa Vaší práce. Vyšetření obsahuje časově omezené metody, ale i metody, u kterých čas neměříme. Proto se může stát, že vyšetření se zkrátí či naopak prodlouží.
Pokud došlo k zákazu řízení motorových vozidel z důvodů řízení pod vlivem psychoaktivních látek, může vyšetření trvat až 6 hodin.

  • Co si mám s sebou přinést?
Nezapomeňte na výpis z evidenční karty řidiče a kladný posudek o zdravotní způsobilosti (max. 30 dnů starý).  

Kontakt: 602 18 27 18.

optimalizace PageRank.cz

psychotesty-motoristy

optimalizace PageRank.cz

Mgr. Lenka Vybíralová
Dopravní psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy ČR.

Č.j.: 195/2012-160-OST/4

 

optimalizace PageRank.cz